KOMUNIKAT DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POWIECIE ŚREDZKIM
Na polecenie starosty Ernesta Iwańczuka 15 lutego kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa, w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Środzie i dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej średzkiej Komendy dokonali przeglądu miejsc w gminach nadwarciańskich, szczególnie narażonych na podtopienia i ewentualne zalanie.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO
Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Interwencje związane ze stanem zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu średzkiego prosimy zgłaszać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej pod nr. tel.: 609 472 522 oraz 723 019 499.
Previous slide
Next slide

Formularz kontaktowy